• پارسی (Persian)

Renewable energy-based power plants

 • The need for efficient use of the country's fossil energy resources Due to the limited resources, the need to reduce the amount of environmental pollutants caused by electricity generation and the need to protect the environment for sustainable development has highlighted the role of renewable energy for electricity production. Is. Especially considering the very good potential of renewable energies in the country, such as solar and wind energy, the production of electricity from these energies is close to the border of economicization.

  Therefore, the production deputy of Gharb Niroo Consulting Engineers Company is ready to conduct studies related to the production of electricity by renewable energy sources, including potential assessment, site selection, preliminary and detailed design, preparation of tender documents and holding and monitoring of implementation.

 • Project details

  Row Project Title Employer Start date End date
  1 خدمات نظارت کارگاهی خط63 کیلو ولت بدره-دره شهر شرکت برق منطقه ای غرب 1386 1390
  2 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی خط 230 کیلوولت گاز بینک -NGL - دیلم شرکت برق منطقه ای فارس 1387 1390
  3 خدمات مهندسی و نظارت خط 63 کیلوولت پست 63/230 کیلوولت بابل به پست 20/63 کیلوولت بابل 2 شرکت برق منطقه ای مازندران 1386 1390
  4 خدمات مهندسی خط 66 کیلوولت جهرم 2 قیر 2 شرکت برق منطقه ای فارس 1388 1389
  5 خدمات مهندسی و نظلرت برساخت برج های 132 کیلوولت شرکت برق منطقه ای فارس 1388 1389
  6 طراحی، مسیریابی و نظارت بر عملکرد کابل کشی 63 کیلوولت مسیر دوشان تپه به پست افسریه (R4) خط 4متروی تهران شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو) 1388 1389
  7 خدمات مهندسی- طراحی احداث فیدر 63/230 کیلوولت سقز شرکت برق منطقه ای غرب 1386 1388
  8 خدمات مهندسی، طراحی و نيارت پروژه اصلاح و بهینه سازی تعدادی از دکل های خط132 کیلوولت دهلران-مهران(8 تاور)، خط 63 کیلوولت سقز- دیواندره (2 تاور) ، خط 63 کیلوولت سنندج یک-کامیاران (1 تاور) ، خط 63 کیلوولت سقز ، خط 132 کیلوولت بانه قدیم (1 تاور ) و خط 63 کیلوولت کرمانشاه 2- اکبری - سیلو (1 تاور) شرکت برق منطقه ای غرب 1387 1388
  9 نظارت کارگاهی ورود و خروج خط 66 کیلوولت فیروزآباد- کوار درپست میمند شرکت برق منطقه ایفارس 1388 1388
  10 خدمات مهندسی و نظارت خطوط 63 کیلوولت دومداره سد لار-لاریجان و تغذیه کننده ایستگاه 20/63 کیلوولت آمل 4 شرکت برق منطقه ای مازندران 1385 1387
  11 خدمات نظارت کارگاهی خط 400 کیلوولت لامرد-جناح شرکت برق منطقه ای فارس 1386 1387
  12 نظارت برپروژه فیبر نوری و تکمیل خط 230کیلوولت پست پارک صنعتی و اجرای ترمینال تاور 7 اسلام آباد شرکت برق منطقه ای غرب 1382 1383
  13 نظارت بر احداث خط 63 کیلوولت قروه-صالح آباد شرکت برق منطقه ای غرب 1382 1383
Powered by PARS DATA